Μέθοδοι θεραπείας

  Ο ενήλικας ασθενής σε συνεννόηση με τον ορθοδοντικό έχει πλέον αρκετές επιλογές για το είδος της θεραπείας που θα επιλεγεί. Ανάλογα με το πρόβλημα και την έκταση της θεραπευτικής παρέμβασης προσφέρονται οι εξής δυνατότητες:
  Τα κλασσικά μεταλλικά άγκιστρα (brackets, «σιδεράκια») 
(ακίνητοι μηχανισμοί)
 
 

 

 
  Τα «λευκά σιδεράκια» από υλικό που έχει το χρώμα των δοντιών και είναι ελάχιστα εμφανή.
(ακίνητοι μηχανισμοί)
  
  Τους «διαφανείς» μηχανισμούς  (αόρατοι μηχανισμοί)


 

 

  Τα γλωσσικά σιδεράκια (αόρατοι μηχανισμοί)  
 

 

 

  Φυσικά κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχετικά με τις δυνατότητες,
τη διάρκεια, την εμφάνιση, το κόστος, κλπ.


Η επιλογή θα γίνει αφού σταθμιστούν όλοι αυτοί οι παράγοντες.
 

 

   
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
MENU
 
Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό
Γ. Παπανδρέου 34,
2ος όροφος, Δράμα.
Λειτουργεί καθημερινά κατόπιν ραντεβού, εκτός Τετάρτης.
email  harh@otenet.gr


Ώρες λειτουργίας ιατρείου
Δευτέρα        9:00-13:30  και  17:30-20:30
Τρίτη             9:00-13:30  και  17:30-20:30
Πέμπτη          9:00-13:30  και  17:30-20:30
Παρασκευή   9:00-13:30 και  17:30-20:30
Ορθοδοντική θεραπεία για Παιδιά
Ορθοδοντική θεραπεία για Εφήβους
Ορθοδοντική θεραπεία για Ενήλικες