Πότε είναι απαραίτητη  η ορθοδοντική θεραπεία

 
H Αισθητική δεν είναι η μόνη ένδειξη της Ορθοδοντικής Θεραπείας, αν και οι περισσότεροι αναζητούν έναν Ορθοδοντικό μόνο αν υπάρχει κάποιο αισθητικό πρόβλημα που προκαλούν τα 12 μπροστινά άνω και κάτω δόντια. Αγνοώντας έτσι πολύ πιο σοβαρά προβλήματα που αφορούν και τα 32 δόντια.

Η ορθοδοντική  θεραπεία δεν περιορίζεται μόνο στην επιφανειακή αισθητική αλλά είναι αναγκαία για την υγεία και τη σωστή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνει κατά πολύ τη γενικότερη υγεία και ευεξία του ανθρώπου.

Η ορθοδοντική θεραπεία θεωρείται απαραίτητη σε περιπτώσεις με οδοντικές, σκελετικές και λειτουργικές ανωμαλίες του στόματος.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε :

  Συνωστισμός: Ο χώρος στις γνάθους δεν επαρκεί για την ομαλή διευθέτηση των δοντιών και οδηγεί στον συνωστισμό τους.
 
 
Αραιοδοντία: Στην περίπτωση αυτή υπάρχει παραπανίσιος χώρος στις γνάθους με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά μεταξύ των δοντιών.
 


 
Αυξημένη οριζόντια πρόταξη («Πεταχτά» δόντια) : Τα μπροστινά δόντια της άνω γνάθου απέχουν πολύ από αυτά της κάτω.
 

 
Έγκλειστα δόντια:
Είναι δόντια που για διάφορους λόγους (π.χ. έλλειψη χώρου) έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, και δεν έχουν ανατείλει (εμφανιστεί) στη στοματική κοιλότητα αλλά παρέμειναν μέσα στο κόκαλο.

Τα κόκκινα βέλη δείχνουν τα παιδικά δόντια που βρίσκονται ακόμα στο στόμα. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν τα αντίστοιχα μόνιμα δόντια, αφού εμφανίστηκαν στο στόμα. Τα γκρίζα βέλη δείχνουν τα δόντια αυτά όταν ήταν έγκλειστα μέσα στο κόκαλο.
  
 
Συγγενής έλλειψη δοντιών: Αρκετά συχνά κάποια δόντια λείπουν επειδή δεν έχουν διαπλαστεί και το στόμα παρουσιάζει σοβαρές διαταραχές.
 
 
Προ-προσθετική διευθέτηση:
Είναι περιπτώσεις όπου απαιτείται να προετοιμαστούν τα δόντια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή μία σωστή προσθετική αποκατάσταση από τον οδοντίατρο.
 
 
Υπερτροφικός : Υπερτροφικός χαλινός και διάστημα άνω γνάθου
 
  Υπερσύγκλειση (Βαθιά δήξη): Τα πάνω πρόσθια δόντια καλύπτουν πλήρως τα κάτω.

 
 
Ανοιχτή δήξη: Υπάρχει ένα κατακόρυφο κενό ανάμεσα στις δύο οδοντοστοιχίες.
 

  Σταυροειδή σύγκλειση: Πλάγια μονόπλευρη ή αμφίπλευρη. Όταν τα δόντια της άνω γνάθου κλείνουν πιο εσωτερικά από αυτά της κάτω γνάθου.
 

Πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση:
Τα δόντια της άνω γνάθου κλείνουν πίσω από αυτά της κάτω γνάθου.
 

 
Προγναθισμός άνω γνάθου: Η άνω γνάθος υπερτερεί σε ανάπτυξη της κάτω γνάθου.
 

 
Προγναθισμός κάτω γνάθου: Η κάτω γνάθος υπερτερεί σε ανάπτυξη της άνω γνάθου.
 

 
Ουλικό χαμόγελο: Μεγάλη περιοχή των ούλων φαίνονται όταν χαμογελάμε.
 

  Στενή άνω γνάθος:  
 
 

Πολύ  σπάνια συναντάμε σε ένα στόμα μόνο ένα πρόβλημα.
Συνήθως η ορθοδοντική θεραπεία καλείται να αντιμετωπίσει έναν συνδυασμό τέτοιων προβλημάτων, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν με συμπτώματα στην κροταφογναθική άρθρωση (κρότος-πόνος) και δυσκολία στην ομιλία.

 

   
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
MENU
 
Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό
Γ. Παπανδρέου 34,
2ος όροφος, Δράμα.
Λειτουργεί καθημερινά κατόπιν ραντεβού, εκτός Τετάρτης.
email  harh@otenet.gr


Ώρες λειτουργίας ιατρείου
Δευτέρα        9:00-13:30  και  17:30-20:30
Τρίτη             9:00-13:30  και  17:30-20:30
Πέμπτη          9:00-13:30  και  17:30-20:30
Παρασκευή   9:00-13:30 και  17:30-20:30
Ορθοδοντική θεραπεία για Παιδιά
Ορθοδοντική θεραπεία για Εφήβους
Ορθοδοντική θεραπεία για Ενήλικες